Mesane Kanseri Evreleri ve Türleri

Mesane kanseri evreleri ve türleri, o kanserin ne tür bir hücrede başladığını ve ne derece yayıldığını söyler. Derece, kanser hücrelerinin normal hücrelere ne kadar benzediğini söyler. Evre ise kanserin boyutunu ve yayılıp yayılmadığını söyler. Tüm bu bilgiler doktorunuzun hangi tedaviye ihtiyacınız olduğuna karar vermesine yardımcı olur.

Mesane Kanseri Evreleri

Bir kanseri evreleri, kanserin ne kadar büyük olduğu ve yayılıp yayılmadığı anlamına gelir. Evreyi bilmek, doktorunuzun hangi tedaviye ihtiyacınız olduğuna karar vermesine yardımcı olur.

TNM mesane kanseri evreleri sistemi, doktorların mesane kanserini evrelemesinin en yaygın yoludur. TNM, Tümör, Düğüm, Metastaz anlamına gelir.

Tümör (T)

Tümör, kanserin boyutunu tanımlar. Birkaç T aşaması vardır:

CIS veya Tis , çok erken, yüksek dereceli kanser hücrelerinin sadece mesane astarının en iç katmanında olduğu anlamına gelir.

Ta, kanserin mesane astarının en iç tabakasında olduğu anlamına gelir.

T1, kanserin mesane astarının altındaki bağ dokusunda büyümeye başladığı anlamına gelir.

T2, kanserin bağ dokusundan kas içine doğru büyüdüğü anlamına gelir. T2a ve T2b’ye bölünmüştür.

  • T2a, kanserin yüzeysel kas içine doğru büyüdüğü anlamına gelir
  • T2b, kanserin daha derin kaslara doğru büyüdüğü anlamına gelir

T3, kanserin kas yoluyla yağ tabakasına doğru büyüdüğü anlamına gelir. T3a ve T3b’ye bölünmüştür.

  • T3a, yağ tabakasındaki kanserin sadece mikroskop altında görülebileceği anlamına gelir (mikroskobik istila)
  • T3b, yağ tabakasındaki kanserin testlerde görülebileceği veya anestezi altında muayene sırasında doktorunuz tarafından hissedilebileceği anlamına gelir (makroskopik invazyon)

T4, kanserin mesanenin dışına yayıldığı anlamına gelir. T4a ve T4b’ye bölünmüştür.

  • T4a, kanserin prostat, rahim (rahim) veya vajinaya yayıldığı anlamına gelir
  • T4b, kanserin pelvis veya karın duvarına yayıldığı anlamına gelir

Düğümler (N)

TNM’deki düğüm, lenf düğümleriniz anlamına gelir. Bunlar, örneğin koltuk altlarınız, boynunuz ve kasıklarınızdaki vücuttaki bezlerden oluşan bir ağdır. Atık sıvıyı, atık ürünleri ve hasarlı hücreleri tahliye ederler ve enfeksiyonla savaşan hücreler içerirler.

Kanser hücreleri lenfatik sisteme girebilir ve vücutta dolaşabilir.

Mesane kanserinde 4 lenf nodu (N) aşaması vardır:

N0, herhangi bir lenf düğümünde kanser hücresi olmadığı anlamına gelir.

N1, pelviste (kalça kemikleriniz arasında) bir lenf düğümünde kanser hücreleri olduğu anlamına gelir.

N2, pelviste birden fazla lenf düğümünde kanser hücreleri olduğu anlamına gelir.

N3, pelvisin hemen dışındaki bir veya daha fazla lenf düğümünde kanser hücreleri olduğu anlamına gelir.

Metastaz (M)

Metastaz, kanserin vücudun farklı bir yerine yayılıp yayılmadığını ifade eder.

2 M aşaması vardır:

M0, kanserinizin vücudun diğer bölgelerine yayılmadığı anlamına gelir.

M1, kanserinizin vücudun diğer bölgelerine yayıldığı anlamına gelir. M1a ve M1b’ye bölünebilir:

  • M1a, kanserinizin pelvis dışındaki lenf düğümlerine yayıldığı anlamına gelir.
  • M1b, kanserinizin kemikler, akciğerler ve karaciğer gibi vücudun diğer bölgelerine yayıldığı anlamına gelir.

Akciğerler gibi vücudun diğer bölgelerine sıçrayan kansere, ilerlemiş veya metastatik mesane kanseri denir.

Mesane Kanseri Türleri

Mesane kanseri türü, kanserin başladığı hücre türü anlamına gelir. Bunu bilmek, hangi tedaviye ihtiyacınız olduğunun tespiti için önemlidir.

En yaygın mesane kanseri türü, değişici epitel hücreli mesane kanseridir. Buna ürotelyal mesane kanseri de denir. Nadir tipler arasında skuamöz hücreli mesane kanseri, adenokarsinom, sarkom ve küçük hücreli mesane kanseri bulunur.

Doktorlar ayrıca mesane kanserinizi mesane duvarına ne kadar yayıldığına göre tanımlarlar. Kasa invaziv olmayan (erken veya yüzeysel) mesane kanseri veya invaziv mesane kanserine sahip olabilirsiniz.

Değişici Epitel Hücreli (Ürotelyal) Mesane Kanseri

En yaygın görülen mesane kanseri türüdür. Türkiye’deki mesane kanserlerinin yaklaşık %90’ı değişici epitel hücre tipidir. Buna ürotelyal kanser de denir.

Değişici epitel hücreli karsinom, mesane astarının (ürotelyum) hücrelerinden gelişir. Bunlara değişici epitel veya ürotelyal hücreler denir.

Mesane boşaldığında, bu hücreler bir araya toplanır. Mesane idrarla dolduğunda hücreler tek bir katmana yayılır. Bu hücreler, sigara dumanından çıkan kimyasallar gibi kansere neden olabilecek atık ürünlerle idrarda temas eder.

Değişici epitel hücreli mesane kanserleri farklı şekillerde davranabilir. Mesanenin daha derin katmanlarını işgal etmemiş erken (yüzeysel) kanserler olduğu gibi daha saldırgan (istilacı) kanserler de var. Bu yüzden hangi türe sahip olduğunuzu bilmek önemlidir.

Skuamöz Hücreli Mesan Kanseri

Her 100 (% 5) mesane kanserinden yaklaşık 5’i skuamöz hücreli kanserlerdir. Genellikle invazivdir.

Skuamöz hücreler, vücut organlarınızı kaplayan nemli, cilt benzeri dokuları oluşturan düz hücrelerdir. Bu tip mesane kanseri bu hücrelerden gelişir.

Bilharzia veya schistosomiasis adı verilen bir solucan enfeksiyonunun yaygın olduğu gelişmekte olan ülkelerde daha yaygındır.

Adenokarsinom

Bu çok nadir görülen bir mesane kanseri türüdür. Mesane kanseri teşhisi konulan her 100 kişiden 1 ila 2’sinde (% 1 ila 2) bu hastalık var. Genellikle invazivdir.

Vücut organlarınızı kaplayan tüm nemli, cilt benzeri dokularda mukus üreten bazı bez hücreleri bulunur. Mesane zarındaki bu hücrelerden adenokarsinom gelişir.

Nadir Türler

Sarkomlar: Çok nadiren, bazı insanlar mesane astarı yerine mesane kası veya diğer yapısal dokularda kanser olur. Mesane kasında başlayan kanserlere sarkom adı verilir. Doktorlar bunları mesane kanserinden farklı şekilde tedavi eder.

Küçük Hücreli Mesane Kanseri: Bu çok nadir görülen bir mesane kanseri türüdür. Ameliyat ve kemoterapi ile tedavi edilebilir. Ancak uygulanan kemoterapi ilaçları farklı olabilir. Kendi uzmanınıza tedavinizin nasıl farklı olabileceğini sormalısınız.

Kasa invazif olmayan (erken evre veya yüzeysel) mesane kanseri

Kasa invazif olmayan mesane kanserlerinde, kanser sadece mesane iç yüzeyindedir. Mesane duvarının daha derin katmanlarına doğru büyümemiş haldedir. Kasa invazif olmayan mesane kanseri, yüzeysel mesane kanseri veya erken evre mesane kanseri olarak da adlandırılır.

Erken evre mesane kanseri kategorisindeki içeriklerimizi inceleyin.

Bazı erken mesane kanseri türlerinin alındıktan sonta geri dönme olasılığı vardır. Bunlar, karsinom in situ (CIS) ve yüksek dereceli T1 tümörleri içerir. T1, tümörün boyutunu ifade eder.

Karsinom in Situ (CIS): Diğer erken mesane kanserlerinden farklı olarak, BDT bölgeleri düzdür. Mesane duvarından dışarı çıkmazlar. BDT’de kanser hücreleri çok anormal görünür ve hızla büyümesi muhtemeldir. Buna yüksek dereceli denir. Diğer erken mesane kanseri türlerine göre geri dönme olasılığı daha yüksektir.

Yüksek dereceli T1 tümörler: T1 tümörler, mesane astarından, lamina propria adı verilen bir alt tabakaya doğru büyüyen erken kanserlerdir. Yüksek dereceli T1 tümörler erken kanserlerdir, ancak çok hızlı büyüyebilirler.

İnvazif mesane kanseri

Değişici epitel veya ürotelyal hücreli mesane kanseri, invaziv hale gelebilir. Bu, mesanenin daha derin (kas) bir katmanına veya ötesine doğru büyüdüğü anlamına gelir. Bazı hastalarda kanser ilk teşhis edildiklerinde istilacı mesane kanseri halindedir.

İnvazif mesane kanseri, erken (yüzeysel) mesane kanserinden daha yoğun tedaviye ihtiyaç duyar. Bunun nedeni, vücudun diğer bölgelerine yayılma riski olmasıdır.

İnvaziv mesane kanseri kategorisindeki içeriklerimizi inceleyin.

One thought on “Mesane Kanseri Evreleri ve Türleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir