Mesane Kanseri Nedir?

Kanser, vücut hücrelerinizin kontrolden çıktığı bir durumdur. Bu olduğunda vücut olması gerektiği gibi çalışamaz. Çoğu kanser, tümör adı verilen bir yumru oluşturur.

Mesane Kanseri Nedir?

Mesane, idrarın vücuttan ayrılmadan önce depolandığı yerdir. İdrar, böbrekler tarafından yapılan sıvı atık dediğimiz şeydir. Mesane, pelviste esnek, kas duvarları olan içi boş bir organdır. İdrarla dolduğunda mesanenin boyutu değişebilir. İdrar, üreter adı verilen tüpler vasıtasıyla mesaneye taşınır. Daha sonra idrar üretra adı verilen bir tüpten dışarı atılır.

Mesane hücreleri anormal şekilde büyüdüğünde mesane kanserine dönüşebilirler. Mesane kanseri olan bir kişinin mesanesinde bir veya daha fazla tümör olacaktır.

Mesane Kanseri Nasıl Gelişir ve Yayılır?

Mesane kanserlerinin çoğu ürotelyumda veya geçiş epitelinde başlar. Bu, mesanenin iç astarıdır.

Zamanla kanser mesanenin dışına doğru büyüyerek yakındaki dokulara yayılabilir. Mesane kanseri yakındaki ve daha uzaktaki lenf düğümlerine de sıçrayabilir. Kanserin yayılım yaptığı yerler arasında kemikler, akciğerler ve karaciğer de bulunabilir.

Semptomlar

Mesane kanseri olduğunuzu nasıl anlarsınız? Bazı kişilerde mesane kanseri olduğunu düşündüren semptomlar olabilir. Bazı hastalarsa kanser ilerleyene kadar hiçbir şey hissetmeyebilir. Bazı semptomlar asla göz ardı edilmemelidir. Belirtileriniz hakkında bir ürologla konuşmanız gerekebilir. Ürolog, üriner sistem ve erkek üreme sistemi sorunlarına odaklanan bir doktordur.

Aşağıdaki belirtilere sahipseniz doktorunuzla konuşun:

 • Hematüri (idrarda kan görme) – genellikle ağrısız, en yaygın semptom
 • Sık ve acil idrara çıkma
 • İdrar yaparken ağrı hissetme
 • Karnınızın alt kısmında ağrı
 • Sırt ağrısı

Görmezden Gelmemeniz Gereken Belirtiler

İdrarda kan görülmesi, mesane kanserinin en yaygın semptomudur. Genelde ağrısızdır. Genellikle mikroskop olmadan idrarınızda kan göremezsiniz. Çıplak gözle kan görürseniz, derhal sağlık uzmanınıza söylemelisiniz.

İdrarda kan olması her zaman mesane kanseri olduğunuz anlamına gelmez. İdrarınızda kan olmasının birçok nedeni vardır. Enfeksiyonunuz veya böbrek taşınız olabilir. Hatta bazı insanlarda çok az miktarda kan olması normal bile sayılabilir.

Sık idrara çıkma ve idrar yaparken ağrı (dizüri), mesane kanserinin daha az görülen semptomlarıdır. Bu semptomlara sahipseniz, sağlık uzmanınıza görünmek önemlidir. İdrar yolu enfeksiyonunuz veya mesane kanseri gibi daha ciddi bir sorununuz olup olmadığını böylece öğrenebilirsiniz.

Nedenleri

İnsanlar tütün veya diğer kansere neden olan etmenlerle temas ettiklerinde mesane kanserine yakalanabilirler. Genlerle ve belirli enfeksiyon türleriyle ilgili bazı riskler de vardır.

Bilinen başka bir risk faktörü, pelvise yönelik bir tür radyasyon ışınıdır. Siklofosfamid ilacı ile tedavi gören lenfoma ve lösemi gibi diğer kanserli hastalar mesane kanseri için daha yüksek risk altında olabilir.

Sigara Büyük Bir Risk Faktörüdür

Sigara içerseniz veya tütün dumanına maruz kalırsanız mesane kanserine yakalanma olasılığınız daha yüksektir. Tütün içmek, tüm mesane tümörlerinin yarısının nedeni olabilir.

Kimyasal Maruziyeti Bilinen Başka Bir Neden

İşyerindeki bazı kimyasal şeyler sizi mesane kanseri için daha büyük bir risk altına sokabilir. Plastik, boya, tekstil, deri ve kauçuk yapımında kullanılan kimyasallarla temas, mesane kanserine neden olabilir.

Derecelendirme ve Evreleme

Derece ve evre, kanserin nasıl geliştiğini ölçmenin ve tanımlamanın iki önemli yoludur.

Bir tümör derecesi, kanser hücrelerinin ne kadar agresif olduğunu gösterir. Bir tümör evresi, kanserin ne kadar yayıldığını söyler.

Mesane kanserinin evreleri ve türleri hakkında bilgi alın.

Tümör Derecesi

Derecelendirme, hastalığın geri gelip gelmeyeceğini bilmenin yollarından biridir. Ayrıca bize kanserin ne kadar hızlı büyüyebileceğini veya yayılabileceğini de söyler.

Tümörler düşük veya yüksek dereceli olabilir. Yüksek dereceli tümör hücreleri çok anormal, kötü organize edilmiş ve daha ciddi olma eğilimindedir.

Tümör Evresi

Tümör evresi, dokunun ne kadarının kanserle kaplandığını söyler. Doktorlar, tümörden küçük bir örnek alarak mesane kanserinin derecesini ve evresini söyleyebilirler. Buna biyopsi denir.

Laboratuardaki bir patolog, numuneyi mikroskop altında inceler ve kanserin derecesini ve evresini belirler.

Mesanede oluşan kanserin aşamaları şunlardır:

 • Ta: Mesanenin herhangi bir katmanına girmeyen mesane astarı üzerindeki tümör.
 • Tis: Yüksek dereceli bir kanser ancak “düz” bir kanser. Mesane astarında kırmızımsı, kadifemsi bir yama gibi görünür.
 • T1: Tümör mesane astarından ikinci tabakaya geçer ancak kas tabakasına ulaşmaz.
 • T2: Tümör, mesanenin kas tabakasına doğru büyür.
 • T3: Tümör, kas tabakasını geçerek mesaneyi çevreleyen dokuya geçer.
 • T4: Tümör, erkeklerde prostat veya kadınlarda vajina gibi mesanenin yakın yapılarına yayılır.

Tedavi

Doktorunuzla mevcut tüm mesane kanseri tedavi seçenekleri hakkında konuşun. Size olası riskleri ve tedavinin yaşam kaliteniz üzerindeki yan etkilerini anlatacaklardır.

Tedavi seçenekleriniz kanserinizin ne kadar büyüdüğüne bağlı olarak değişebilir. Tedavi ayrıca genel sağlığınıza ve yaşınıza da bağlıdır.

Tedavi Seçenekleri ve Seçimleri

Mesane kanseri tedavileri şunları içerir:

 • Mesane tümörünün sistoskopik transüretral rezeksiyonu (TURBT)
 • İntravezikal Tedavi
 • Mesane Kanseri Ameliyatı

Bu seçenekler kanserinizi tedavi edemezse, doktorunuz mesanenin tamamını çıkarmanızı önerebilir.

Mesane çıkarma (sistektomi) ameliyatı hakkında bilgi alın.

TURBT

Mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu (TURBT) genellikle anestezi altında yapılır. Ameliyat bir sistoskop kullanılarak üretra yoluyla yapılır. Bu nedenle hastanın karnında herhangi bir kesi olmaz.

Sistoskop, doktorunuzun bu prosedür için kullanacağı alettir. Bu alet düzdür ve bükülmez. Ucunda bir ışık vardır. Bir tüpe benzetebileceğimiz bu alet, içinden daha büyük cerrahi aletlerin geçmesine izin verir. Doktorunuz mesanenin içini görebilir, tümör örnekleri alabilir ve tümörü rezekte edebilir (kesebilir).

Bir tümör açıkça görülüyorsa, doktor hepsini çıkarmaya çalışacaktır. Tüm potansiyel tümörü çıkarmak için birden fazla kez TURBT operasyonu geçirmeniz gerekebilir.

İntravezikal Tedavi

İntravezikal (mesane içinde) tedavi, bir tedavi ilacının doğrudan mesanenize konulmasıdır. Bacillus Calmette-Guerin (BCG), mesane kanseri için kullanılan immünoterapi ilacıdır. Bu ilaç, bir kateter (üretranın içinden yerleştirilen ince bir tüp) yardımıyla mesaneye yerleştirilir. İlacı mesanenizde bir ila iki saat tutacak ve sonra atacaksınız.

Mesane içine BCG tedavisi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

İntravezikal Tedavi Şeması

Mesaneyi Çıkarma Ameliyatı

İntravezikal BCG tedavisi başarısız olursa kanserli mesanenin çıkarılması gerekebilir. Yüksek dereceli T1, T1 + CIS ve T1 + LVI olan tümörler için sistektomi giderek daha fazla önerilmektedir.

Parsiyel Sistektomi

Tümör mesanenin belirli bir bölümünde yer alıyorsa ve mesanede birden fazla noktayı içermiyorsa, kısmi sistektomi bazı hastalar için iyi bir seçimdir. Cerrah, tümörü, mesanenin tümörü içeren kısmını ve yakındaki lenf düğümlerini çıkarır. Mesanenin bir kısmı çıkarıldıktan sonra, mesanenizde ameliyattan önceki kadar fazla idrar tutamayabilirsiniz. Mesanenizi daha sık boşaltmanız gerekebilir.

Radikal Sistektomi

Mesane kanseri tedavisinde radikal sistektomi genellikle diğer tedaviler başarısız olursa yapılır. Cerrah, mesanenin tamamını, yakındaki lenf düğümlerini ve üretranın bir kısmını çıkarır.

Erkeklerde prostatı da çıkarabilir. Kadınlarda cerrah rahim, yumurtalıklar, fallop tüpleri ve vajinanın bir kısmını çıkarabilir. Diğer yakın dokular da çıkarılabilir.

Tedaviden Sonra

Tedavi ve ameliyattan sonra bir süre yeniden değerlendirme ve ileri testler için doktorunuzun kontrolü altında olmanız gerekir.

Mesane kanserinin tedavisi tamamladıktan sonra, sağlık uzmanınız durumunuzu incelemek amacıyla sistoskopi için sizi üç ila dört ay içinde çağırır. Bu, tüm tümörün çıkarılıp çıkarılmadığının değerlendirilmesine ve tümörün nüks etme riskinin tespitine yarar.

2 thoughts on “Mesane Kanseri Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir